Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

Фирма Алекс - ГГ

В настоящия момент фирма Алекс – ГГ предлага услуги в две направления:
    Изработка и монтаж на метални сгради за промишлени цели
    Поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност