Ученически радиоклуб LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ се включи в Годишната среща на училищните радиоклубове, посветена на деня на Европа. Организатор на проявата е "Работна група за радиолюбителство и телекомуникации в училищата" - "AAT i S e. V" от Германия, която популяризира хобито сред младежите. От радиоклуб LZ1KAK шест радиооператора работиха от училищната радиостанция на два обхвата – 20 и 40 метра и осъществиха връзки с няколко европейски държави. Най-активно се включиха Калоян и Кристиян от 7 клас, Калоян, Милен, Алекс и Явор от 6 клас. Всички участници получиха сертификат за участие и класиране на осмо място сред останалите 28 европейски училищни радиостанции. Снимката на клуба е поместена и в сертификата за участие!

Благодарности за организаторите и за всички оператори, включили се в инициативата.

Георги LZ1EDU

 

Сайт на AAT i S e. VAAT i S e. V

По информацията в сайта се вижда, че организацията работи много сериозно за популяризиране на радиолюбителството, електрониката, роботиката, телекомуникациите, физиката сред младежта, като свързва образователните институции в Германия с бизнеса, привличайки участници от всички сфери. Съвместно с индустрията и образованието, създават нова методология за практически ориентирано обучение и я предоставят на учители и ученици. Използват учителите като начин за достъп до младежта и мултиплициране на идеята! Много ми е интересно как са го постигнали...
Ние тук му казваме на това STEM. 😉