Под шапката на ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK ще продължим с Клуб „Роботика и моделиране“ през учебната 2023-24 година. Надявам се да приемем нови участници в клуба на мястото на "изкласилите". Изисквам добри комуникативни и компютърни умения, както и умения за работа в екип. Всички задачи и проекти са групови. Занятията ще се провеждат в сряда от 14:10 до 15:40 в STEM центъра от 11.10.2023. От 20.09 (всяка сряда) започвам да събирам кандидат-участниците в клуба в 309 компютърен кабинет от 14:10 за да подбера най-мотивираните 13 ученика.
Дейностите в клуба смятам да разделя на няколко модула:
• Запознаване с електрониката – разпознаване на основните електронни компоненти и сглобяване на прости схеми;
• Мехатроника – ще проектираме и създадем чрез 3D-среда за моделиране модел на автоматизирана система;
• Роботика – чрез роботите mBot ще „съживим“ 3D-модела, чрез множество сензори и изпълняващи механизми;
• Програмиране с Micro:bit – изучаване на средата за програмиране makecode и изгражадане на автоматизиран модел;
• Радиолюбител – клубът ще се включва периодично в различни радиолюбителски инициативи от училище и изнесено;
• Мултимедия – ще се учим как да отразяваме дейностите на клуба.
 
Очаквам ви!