STEM-дневник 13.12.2023г.

В LZ1KAK разгледахме темата за светлината по интересен начин – с „черни кутии“. Това е един забравен метод на проблемно обучение използван в часовете по физика, който изпълних със съвременните ИКТ средства. Подготвих 4 кутии с „вехтории“: Инфрачервени лъчи, Ултравиолетови лъчи, Радиоактивност и Радио вълни. Изтеглихме жребий и екипите получиха лист с насочващи въпроси. Така ще направя плавен преход към въпроса за сензорите за цвят, които са си сложна тема, особено за 5 и 6 клас. Утре и петък продължаваме след часовете с радиовълните в клубната радиостанция.

До нови срещи и 73!

Георги Гочев LZ1EDU