Свързахме серво моторите едновременно със сензора за цвят и micro:bit. Продължаваме след празниците.
Светли празници на всички!
Георги LZ1EDU/LZ1KAK