Продължаваме със сервомоторите и датчиците за цвят. Поиграхме си виртуално с логическите схеми AND, OR, NOT. Показахме на новите членове на LZ1KAK какво е QSL картичка и попълнихме няколко потвърждаващи връзки през спътника QO-100. До нови срещи!