Преподавателите от ОУ „Алеко Константинов“ участваха в обучение на тема „Справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение“. Инициативата е свързана с Денят за безопасен интернет, който се отбелязва втория вторник на февруари. Придобитите знания и умения бяха приложени от педагозите в различни дейности – в часовете и в клубовете по интереси. Чрез интерактивни дейности, учениците изработиха свои правила за безопасна работа в мрежата и стратегии за разпознаване на истинското от фалшивото. В часовете по компютърно моделиране и информационни технологии предстои оформянето на идеите в различни медийни продукти.