Ученически радиоклуб LZ1KAK участва в УКВ-състезанието със специалния знак LZ60KAK – за отбелязване на 60 години от ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград. Успяхме да направим само 10 връзки и микрофона ни се развали. Удължихме „втората фаза“ на състезанието и се оттърсихме от изпитите, контролните и задачите. Благодарим на всички събеседници за връзките. Поздрави на всички и 73!