Ученическите STEAM клубове към ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград започват STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022.

Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. Освен в Интернет, който достига до нас чрез кабели от стъклени влакна и го гледаме през стъклени екрани, клубовете ще рекламират проекта и в световния радио ефир. Учениците ще изработят множество рекламни и научно-популярни материали, а в радиоклуб LZ1KAK ще работят от клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Материалите ще се публикуват в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

Дейност 1. Стъклото в древността

Дейност 2. Стъклото и мястото му в STEAM

Дейност 3. Стъклото и изкуството

Дейност 4. Популяризиране на проекта в ученическия HAM-радио клуб и телевизия. 


The student STEAM clubs at Aleko Konstantinov Primary School in Dimitrovgrad are starting a STEAM project related to the International Year of Glass - 2022, announced by the United Nations.

The aim is to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass by various student activities. Glass is a material that supports many vital technologies. It facilitates sustainability and environmental friendliness in our lives, but often goes unnoticed. The clubs will advertise the project not only on the Internet, which reaches us through fiberglass cables and we watch it through glass screens, but on the world HAM radio. Students will produce lots of  advertising and popular science materials, and in the HAM radio club LZ1KAK will work from the club radio station with a special callsign LZ1GLASS. The materials will be published on the club's website tvschool.eu, in the LZ1GLASS section.

Activity 1. Glass in ancient times

Activity 2. Glass and its place in STEAM

Activity 3. Glass and art

Activity 4. Promotion of the project in the student HAM-radio club and television.

 

LINKS:

https://www.iyog2022.org/

https://www.un.org/en/observances/international-years

https://www.qrz.com/db/lz1glass