Ретроспекция на дейността на Училищна телевизия TV-Щастливците и радиоклуб LZ1KAK за 2021-2022 учебна година

Здравейте приятели!

Основния акцент през изминалите две години бе изгражаднето и стартирането на STEM-центъра в нашето училище. По Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ от Министерство на образованието и науката спечелихме финансиране за изграждане на иновативна учебна среда и създаване на ново учебно съдържание с цел да се повиши интереса на учениците в областта на науките и технологиите. С ръководството на училището и с моята колежка г-жа Самарджиева създадохме концепция, която защитихме пред комисия. Моите задачи бяха свързани основно със закупуването и внедраването на иновативен хардуер и софтуер, както и създаване на учебно съдържание и методически насоки в областта на роботиката и моделирането.

Първо започнах да проучвам какви образователни роботи се предлагат на пазара. Свързах се с колеги, тръгнали по този път преди мен и закупих с лични средства CodeyRocky и mBot, както и периферия - основно за втория робот, както и комплекти за запояване. Първи пристигна CodeyRocky и заедно с учениците започнахме да го изучаваме. Описанията бяха откъслечни, идеите за учебно съдържание – силно ограничени, намирането на допълнителни сензори – невъзможно. Поради използването на блокова среда за програмиране (позната вече на учениците) и опростения дизайн, работата с робота беше удоволствие. Създадох методическо ръководство с 14 теми, покриващи около 40 часа занимания. Интегрирахме предметите математика, Физика, музика и технологии и предприемачество в клубните занимания, чрез съвместни проекти.

Малко след първия робот пристигна е mBot. Програмира се със същата среда, като основната разлика е възможността за надграждане. Сравних закупените роботи с други алтернативи на пазара и взех решение.

В края на 2022г. с по-големите ми ученици (6 и 7 клас) започнахме сглобяването на първите mBot-и по проекта. Вече разполагам и с допълнителни сензори и два допълващи комплекта – серво мотори и звук и светлина – отново закупени с лични средства. Методическото съдържание се изгражда „в движение“ по аналогия с предишния робот. Учениците работят в групи по зададен проблем. Получените решения тестваме в експерименталната зона в центъра, после обсъждаме, снимаме, обработваме и публикуваме...

 

В началото на учебната 22-23 година започнах проучване и тестване на софтуер за 3D-дизайн. В клуба се учихме да работим с програмите от пакета на закупените принтери XYZ-makerSuite, както и с безплатната версия на SketchUp. Проблемът с който започнахме беше количка, задвижвана от натрупана потенциална енергия от ластичка. В началото на декември вече имахме няколко работещи модела, които тествахме преди Коледа. Търсим специалист - 3D-дизайнер за среща с клуба.

За да навлезем по-дълбоко в STEM реших да запозная по-големите членове на клуба с основите на електрониката. Стартирах с проблемна ситуация – мигаща светлина за колело и зумер за изучаване на морзова азбука. Това е елементарна схема на мултивибратор с два транзистора. След фронтална демонстрация започнахме с разпознаването на няколко елемента, с устройството на бредборда и как може да ни помогне мултиметъра. След 3 седмици с мигащите светлини започнахме работа с поялника. Задачата бе да сглобим количка следваща линия. Позната схема с фоторезистори и компаратор с операционен усилвател.

 

В началото на 2022г. ученическите STEAM клубове в училище започнахме STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. Освен в Интернет, който достига до нас чрез кабели от стъклени влакна и го гледаме през стъклени екрани, клубовете ще рекламират проекта и в световния радио ефир. Учениците ще изработиха множество материали, а в радиоклуба работихме от клубните радиостанции със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Теодора, Анна и Крисиана изработиха тематичен витраж от рисувано стъкло – съвместен проект с преподавателя по Изобразително Изкуство – г-жа Тодорова. В момента е стартирана изработката и на втори витраж. Материалите публикуваме в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

 

В радиоклуба усъвършенстваме и техниката за работа със SSTV изображения и за работа в цифрови режими. Разполагаме с Raspberry pi за автоматично приемане на SSTV изображения. Имаме проблем с интерфейса между нашия Kenwood TS590S и компютъра, и декември демонстрирахме с Yaesu 817 със самоделен усилвател, работа на SSTV и FT8. Опитваме да научим и морзовият код.

23.12.2022г. Предпразнично в STEM клуба учихме робота Codey да свири на пиано коледни песнички. Благодарим на г-жа Тонева за помощта. Весели празници от нас!

21.12.2022г. Рали с 3D-принтирани кинетични коли. Членовете на STEM клуба изучаваха софтуер за 3D-дизайн и приложиха наученото в часовете по физика и математика, за да създадат модел на превозно средство задвижвано от натрупана потенциална енергия. Днес тествахме моделите и анализирахме резултатите. До нови срещи!

16.12.2022г. Първите mBot-и са сглобени. Следващата седмица във "фабриката" ще довършим и останалите. А от Дядо Коледа чакаме допълнителни сензори (дано корабът му не заседне, като миналата година).

https://youtu.be/Ymb5TksnZdM

15.12.2022г. Четвъртъчната сбирка на LZ1KAK беше в камерен състав. И личните и "служебните" деца са болни. За около 20 минути успяхме да направим една връзка на телеграфия с 4Z5PF от Израел. Работихме с Yaesu 817 без филтри, компютърно генериран и декодиран морзов код и усилвател 30 вата на 20м. Всичко добро и 73!

10.12.2022г. Изказвам искрени благодарности към LZ3SV и LZ1DKK за помощта за ремонта на антената на LZ1KAK! Бъдете здрави и 73!

 

29.11.2022г. Ученическите клубове към ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград работим по STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022.

Теодора и Анна-Мария представят клип по проекта за Националния конкурс за STEM науки в училище SUPER STEM - Bulgaria.

За популяризиране на проекта използваме и специалния опознавателен знак LZ1GLASS за връзки с радиолюбители на къси вълни от клубната радиостанция LZ1KAK и през сателита QO-100.

Всичко добро и 73!

Клип: https://youtu.be/B_RF8Ipjdc8

Сайт на конкурса: https://edutechflag.eu/

Сайт на клуба: http://tvschool.eu/

UN International Year Of Glass: https://www.iyog2022.org/

UN - International Years: https://www.un.org/en/observances/int...

QRZ.COM: https://www.qrz.com/db/lz1glass

18.11.2022г. Седмица_на_предприемачеството. В клуб „Роботика и моделиране“ търсихме оферти за надграждане на 3D-принтерите в STEM –центъра в училище. В съвместно занятие с преподавателя по Технологии и предприемачество г-жа Самарджиева, обяснихме какво е бизнес-план за стартиране на бизнес за 3D-печат и гравиране. Предстои да представим оферта за закупуване на частите от ръководството, по някой проект на министерството. По коледа стават чудеса! 😉

09.11.2022г. След цифровите занимания в STEAM клуба отделихме време за аналоговото хоби - радиото. Децата от 4 и 5 клас напредват с уменията за осъществяване на радио контакт. Отличиха се Баяна, Нели, Константин, Теодор и Божидар. Със специалния опознавателен знак LZ1GLASS достигнахме до Италия, Полша, Унгария, Австрия, Германия, Франция и Великобритания. Най-далечната връзка направи Нели - с Индонезия! Поздрави на всички и 73!

19.10.2022г. Европейска седмица на кодирането. Стартирахме STEM занятията като показахме, как ще изучаваме Python с CodeyRocky. Експериментирахме с прости механизми, за да създадем 3D-модел на нещо по-сложно. Клуб Роботика и моделиране 4-5 клас, ОУ "Алеко Константинов".

14.10.2022г. Днес клуб LZIKAK работихме със специалния знак за Международната година на стъклото. Тествахме нова web-камера и софтуер за видеозапис на екрана. Благодарим на всички кореспонденти! 73!

School radio club LZ1KAK works on 20m with the special callsign LZ1GLASS - 14.10.2022

Operators: Ico, Kaloyan, Alex, Teodor

Many thanks to: 4X1ON, DL5CX, DH7KG, DL2FQ, S57T, DG8NFB, SP8SAB, EA5JHW, HB9TQK. 73!

07.10.2022г. Клубът си подготвя хардуера за новата клубна година. Ще включим и новите лаптопи в STEM центъра към домейна на училището.

06.10.2022г. Като на шега тествахме антената и осъществихме връзка с VK3EY - Rob от Австралия! Само 100 вата и InvV антена на телефония 14.266!

30.06.2022г. Днес ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK работихме със специалния опознавателен знак LZ1GLASS през геостационарния спътник QO-100 на телефония. Работихме със собствена система за сателитна радиолюбителска комуникация. Осъществихме 28 радио връзки с радиолюбители от 13 държави – Индия, Румъния, Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Англия, Полша, Финландия, Русия, Швейцария и България. Всички връзки сме регистрирали в сайта QRZ.COM. Това е част от трансдисциплинарен проект свързващ няколко дисциплини: История, Астрономия, География, Електроника, Английски език, Информационни и комуникационни технологии и Етика. Така по интересен и забавен начин на учениците се представят наглед сложни теми от съвременния свят около нас, чрез конкретен проблем. В случая демонстрирахме как може да се осъществи радиоконтакт през геостационарен спътник.

Опознавателния знак LZ1GLASS клубът ще използва през настоящата 2022 година във връзка с друг училищен проект. Той е част от инициативата на UNESCO за честване на Международната година на стъклото. Повече информация за клуба можете да намерите на tvschool.eu.

Благодарим на всички за връзките! Специални благодарности и за LZ3SV, LZ1NY, LZ1CWK, LZ3CB и LZ3YY за помощта! Всичко добро и 73!

29.06.2022г. Днес тествахме сателитната техника за урока утре. Всичко работи! Благодаря на LZ3SV и M0IIQ за връзките! На урока могат да присъстват и деца извън клуба (от нашето училище). Условието е да са тихи за поне 30мин. 🙂 Търсете ме на лични съобщения или се обадете на охраната за мястото. НАЧАЛО: 09:30!

28.06.2022г. Клуб LZ1KAK планираме трансдисциплинарен урок на открито (в двора на училището). Темата е "Kак да осъществим радиоконтакт през геостационарен спътник?". Планът е следния:

Малко История – Артър Кларк и сателитните комуникации;

Малко Астрономия – видове околоземни орбити;

Малко География – Азимут и елевация;

Малко Електроника – обща схема на сателитна система за комуникация;

Малко HAM-Radio – Етика и правила за работа с радиолюбителски сателити;

Дата: 30.06. Начало - около 09:30 LZT. Място - ще бъде разкрито при заявено желание на лични съобщения 🙂

22.06.2022г. Днес в LZ1KAK работихме с LZ1GLASS. Сутринта чувахме австралийци но те не ни чуха. Теставахме компютърно генериран и декодиран морзов код, за да се мотивираме да научим и този универсален език. Прохождението беше лошо и на 40 и 20 метра. Направихме връзка на морз с 9A2UN от Хърватия и още 5 връзки с други европейски държави на телефония. Оператор беше Стилиян Stilian Spasovv. Всичко добро и 73!

12.06.2022г. На сайта на клуба публикувах ГАЛЕРИЯ с етапите при изработката на първия ни витраж. Някой слънчев ден с него ще изработим QSL- картичка за потвърждение на осъществените радио връзки от децата в LZ1KAK - до сега 66 контакта с 19 държави. Всичко добро и 73!

LZ1GLASS - започваме със стъклописа!

02.06.2022г. Днес клуб LZ1KAK работихме QRP портативни в парка на 20м обхвата със специалния повиквателен знак LZ1GLASS, посветен на Международната година на стъклото. Антена “half square”, трансивър Yaesu 817- 5W. Започнахме STEAM занятието с малко физика - теория за антените и радио приемниците, малко география и много физическо възпитание и спорт 😉 След теорията се отправихме в градския парк "Н.Й.Вапцаров" за да тестваме техниката и проверим формулите. Първо трябваше да се ориентираме и изберем подходящи "мачти" за антената. Използвахме азимутална карта и различни по вид компаси. След това настроихме антената с антенен анализатор. След леко удължаване на четвърт-вълновите рамене получихме отличен резонанс на желания обхват. За съжаление военните включиха задхоризонтния радар, светкавиците се чуваха отчетливо в радиото и близо до нас започна да се формира вертикална облачна структура, а комарите хапеха безспир. След близо половин час викане на CQ не успяхме да направим нито една връзка, но вече имаме познания и умения да си изработим и настроим антена, опит с разпъването и, и си отбелязахме като пропуск в раницата - репелента! До нови срещи и 73!

26.05.2022г. STEAM дневник - 26.05. Седем  радиовръзки за половин час с LZ1GLASS. Силата беше  със Stilian Spasovv и Калоян Ангелов. 73!

16-20.05.2022. Витража за годината на стъклото е почти готов! Като изсъхне боята ще направим осветлението дифузно. С този витраж децата ще изработят и QSL-картичка за всички, успели да се свържат с нас по радиото, чрез специалния знак LZ1GLASS. Браво на старателните художнички - Теодора, Анна и Крисиана! 73 и до нови срещи!

17.05. Състезание с роботи! На следващата сбирка ще си поговорим за изминалата клубна година и с какво ще се занимаваме през следващата.

 

STEAM дневник - 09-13.05.2022. Тема - Въведение в електрониката, част V с 5 и 6ти клас. Първия ни сглобен робот следва линията!

09-13.05.2022. Продължаваме с рисуването на витража за годината на стъклото. Браво на старателните художнички - Анна, Теодора и Крисиана! 73 от LZ1GLASS!

STEAM дневник - дата 10.05.2022. CodeyRocky сам намира и пука балона в лабиринта. Браво на 3 и 4ти клас!

08.05.2022г. LZ1KAK участва с LZ1GLASS на на УКВ състезанието "Ден на радиото". Благодаря на децата! Справиха се чудесно! 13 връзки от които една с Румъния! И от барбекюто почти нищо не остана! 😉 Благодарим за връзките! До нови срещи в ефира и 73!

Продължаваме дейностите по STEAM проекта свързан с годината на стъклото. По третото направление – Стъклото и изкуството, децата изучават техниката на рисуваното стъкло под ръководството на г-жа Мария Тодорова. Готови сме с витража и осветлението, шаблона е нарисуван и цветовете са избрани. Следвашата седмица продължаваме с рисуването върху стъкло.

STEAM дневник - дата 29.04.2022. Тема - Въведение в електрониката, част IV с 5 и 6ти клас. Дамите в STEАM показват класа!

STEAM дневник - дата 28.04.2022. Тема - Въведение в електрониката, част IV с 6ти клас. Първи урок - "Как се запоява" мина успешно. Изгорени и ранени няма! 😉

 

LZ1KAK - "старша възраст" се събрахме на Международния ден на радиолюбителите в клуба. Работихме със специалния опознавателен знак LZ1GLASS, с който отбелязваме Международната година на стъклото. Пожелаваме на всички много здраве и щастие!  73!

15.04.2022. Тема - Въведение в електрониката, част III с 5ти и 6ти клас. И малко морзова азбука 🙂

Имаше още много материали, но отново не стигна времето за много неща.

Живи и здрави и 73!

 

Ръководител на клуб LZ1KAK - Георги Гочев (LZ1EDU)

Днес ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK работихме със специалния опознавателен знак LZ1GLASS през геостационарния спътник QO-100 на телефония. Работихме със собствена система за сателитна радиолюбителска комуникация. Осъществихме 28 радио връзки с радиолюбители от 13 държави – Индия, Румъния, Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Англия, Полша, Финландия, Русия, Швейцария и България. Всички връзки сме регистрирали в сайта QRZ.COM. Това е част от трансдисциплинарен проект свързващ няколко дисциплини: История, Астрономия, География, Електроника, Английски език, Информационни и комуникационни технологии и Етика. Така по интересен и забавен начин на учениците се представят наглед сложни теми от съвременния свят около нас, чрез конкретен проблем. В случая демонстрирахме как може да се осъществи радиоконтакт през геостационарен спътник.

Опознавателния знак LZ1GLASS клубът ще използва през настоящата 2022 година във връзка с друг училищен проект. Той е част от инициативата на UNESCO за честване на Международната година на стъклото. Повече информация за клуба можете да намерите на tvschool.eu.

Благодарим на всички за връзките! Всичко добро и 73!

https://youtu.be/G5Fg0M4PyNI

Първото занятие на клуб “HAM-STEM” за септември ще бъде на тема „Какво е HAM-радио“. Ще се демонстрира генериране на електромагнитни вълни, прав, променлив ток и как се осъществява радио връзка.

Начало 11:00 вторник 07.09.2021г. Събираме се пред официалния вход на училището.


07.09.2021. На срещата на клуба днес присъстваха Теодора, Анна и Мартин от 6 клас и Теодор и Пламен от 2 клас. Пет чифта любознателни очички гледаха, питаха и се забавлявахме! За повече подробности - гледайте клипа.

Ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK

към Основно училище „Алеко Константинов“ – Димитровград

Ви канят да се включите в проекта по гражданско образование

„EMCOM и децата в радиото“,

като попълните нашата анкета.

Целта на проекта е да проучим, с какво ученическите радиоклубове могат да са от полза при форсмажорни обстоятелства. Да анализираме исторически опит от предишни аварии и земетресения. Да обучим ученици-връстници, които да могат да осъществяват радиовръзка в случай на бедствия и аварии.

Не е необходимо да отговаряте на всички въпроси. Отговорете на тези, които ви вълнуват, които са най-близо по съдържание до вашите занимания, работа, хоби. Можете да допълните анкетата и с още аспекти, които считате за важни по темата.

Име, Фамилия:...............................

Възраст:       под 20;         20-30             30-40             40-50             50-60             над 60

Как сте свързан с радиокомуникациите?.................................

С какво се занимавате в момента?.................................

Ако сте радиолюбител, как и кога започна интересът ви към хобито?.................................................

Как според вас трябва да се популяризира радиолюбителството сред младежи?..................................

  • Знаете ли за бедствия, сполетели светa и страната ни, в които са се включили радиолюбители като доброволци?
  • Какви са възможностите за включване на ученици между 14-18 години като доброволци? С какво ние-децата, бихме могли да помогнем?
  • Какви са опастностите и заплахите в нашия регион (земетръсна зона, разливи на язовири, пожари, опасни производства)? За какво ни уведомява системата за предупреждение?
  • Какви знания и умения трябва да притежаваме като цивилни граждани за действие при инцидент?
  • Какво не трябва да правим при бедствия и аварии?
  • Ако се изгубим в гора/планина, как най-лесно да се ориентираме?
  • Какви координати трябва да съобщим, ако се изгубим? Ако нямаме покритие на телефона?
  • Какви знания и умения трябва да притежава радиооператорът при форсмажорни обстоятелства?
  • Ако смятате, че има още важни въпроси по темата – моля добавете ги:

---ИЗТЕГЛИ В .PDF ВАРИАНТ---      ---ИЗТЕГЛИ В .DOCX ВАРИАНТ---

..................................................................................................................................................................

Моля, изпращайте анкетата на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

БЛАГОДАРИМ ВИ за участието в нашия проект! Бъдете здрави и всичко добро!

Ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK

към Основно училище „Алеко Константинов“ – Димитровград

ръководител: Георги Гочев LZ1EDU

http://tvschool.eu/

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Радиолюбителското хоби се е формирало през годините от експериментатори в направлението радиотехнологии. Така развило се, това хоби сега се вписва идеално в новата образователна концепция – STEM – Наука, Технологии, Инженеринг и Математика.

Радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018г. в нашето училище именно с цел въвеждане на учениците в STEM науките – перспектива за бъдещото им развитие. В началото на месец септември ще започна занятия с учениците под формата на клуб “HAM-STEM” (HAM - Amateur radio), в който ще се запознаем с основните понятия в електрониката. Това ще е една добра основа за преминаване към роботиката и 3D-моделирането – застъпени в нашия STEM център. Ще се използва проектно-базирания метод. На учениците ще се представи конкретен проблем – конструкция, която те ще изработят. И ще тръгнем по пътя на изучаването на необходимите знания и умения, за да стигнем успешно до края на нивото на „играта“.

От учениците се изисква единствено да идват с желание за работа в екип и да спазват правилата на групата. Първите занятия ще имат за цел запознаване на екипа с целите и задачите на клуба. Не е страшно, ако на някой не му хареса и се откаже. Не е проблем, ако някой не може да присъства на първите занятия – ще може да се включи и след 15.09.2021 г. НО след няколко занятия броят на членовете в групата ще се редуцира до 13. Ще останат само най-мотивираните.

Няма да има записване. Поради невъзможността да предвидим как ще се провежда обучението (заради пандемията), следете сайта на клуба tvschool.eu – секция „Радиолюбител“ за датите на присъствените занятия. На всяко присъствие ученика ще получава атестация по основните критерии – култура на общуване, степен на включване, усвоени знания, умения, отношения...

Всичко добро!

Георги Гочев – LZ1EDU   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.