Печат
Категория: ham
Посещения: 473

Клуб „Млад радиолюбител“ от ОУ „Алеко Константинов“ спечелихме финансиране по общинска програма „Димитровград на младите“. Продължаваме своя проект за интегриране на STEM концепцията за обучение в училище, чрез навлизане все по-дълбоко в хобито радиолюбител. В новия проект на клуба „HAM-STEM” е предвидено да се развива естественото любопитство на децата, творческият им потенциал, умението да наблюдават, да правят хипотези и изводи, да търсят решения, както и да правят подобрения и иновации. С този подход те се учат да наблюдават, изследват, експериментират и обясняват, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Със средствата по проекта ще се дооборудва широкообхватния мобилен трансивър на клуба. Ще бъде закупен антенен тунер, захранващ блок, акумулатор, свързващи кабели и измервателна апаратура. Зимните месеци ръководителят на клуба, Георги Гочев, ще запознае участниците в проекта с радио-комуникациите и с етиката на общуване с други радиолюбители на къси вълни. А на пролет ще започнат практическите занятия, отворени за всички желаещи, в парк „Н. Й. Вапцаров“. Ще се създадат и публикуват видеопрезентации, представящи работа по проекта в сайта на клуба tvschool.eu. Там ще се публикуват и графиците за портативна работа в парка. Следете страницата ни за повече информация.