Печат
Категория: ham
Посещения: 414

Клуб „Млад радиолюбител“ LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград получихме ново дарение от Стефан LZ1WDX. Подаръкът е антена G5RV – многобандов дипол. Тази седмица тествахме антената в парка над града. С антената успяхме да направим връзка по програмата Флора-фауна с радиолюбител от Полша. Благодарим и всичко добро!