Днес клуб „Млад радиолюбител“ LZ1KAK получихме дарение – двойна антена Inverted V и допълнителна антенна мачта за портативна работа от Atanas Atanasov LZ3YY. С приятели – съмишленици Кирил LZ5AB, Anton Gradev и майстор – Атанас, антената беше инсталирана на покрива на училището ни. Веднага след като свързахме коаксиала с трансивъра, без проблем ни чуха в Италия, Англия и дори Казахстан, Хиляди благодарности!