Клуб "Млад радиолюбител" спечели своята първа късовълнова диплома, издавана от Съюза на радиолюбителите в Испания, по случай 70 годишнината им. Успяхме да направим връзка с клубния трансивър с 9 различни провинции в Испания с 5 вата на SSB. Благодаря на младите оператори и 73!