Първа късовълнова връзка с ученик от клуб LZ1KAK - Дейна. Днес проведохме импровизиран изпит с клубните дейци. Най-добре от 5 клас се представиха Дейна и Алекс. И Дейна се реши да се пробва след уоки-токитата с трансивъра на 20 метра обхвата. Осъществи връзка със специален опознавателн знак 5B19CWC от Кипър, издаден във връзка с честването на Световната купа по крикет. Браво Дейна! 73!

First QSO with a student from club LZ1KAK - Dayna. 
Today we did an improvised exam with club members. Dayna and Alex were best represented in the 5th grade. And Dayna decided to try after the walkie-talkies with the transceiver on 20-meter band. He made a QSO with 5B19CWC - special Callsign of the Cyprus Amateur Radio Society to celebrate the Cricket World Cup. Bravo Dayna! 73!