Макар и ваканцията да започна, днес отново се събрахме в клуба и започнахме с попълването на QSL картичките. Успяхме да направим и няколко връзки. Дейна отговори на радиолюбител от Италия с около 50 вата и получи рапорт 59. Бояна и останалите слушаха и събираха кураж да направят сами QSO. Поздрави от клуб „Млад радиолюбител“ LZ1KAK, весела и безгрижна ваканция и 73!