Днес в НАОП „Джордано Бруно“ се проведе презентация на клуб „Млад радиолюбител“ към ОУ „Алеко Константинов“. Учениците представиха пред своите съученици от общинските училища как е възникнала идеята за създаване на подобен клуб и с какви дейности са се занимавали. Ръководителят на клуба Георги Гочев представи хобито радиолюбител, какво е необходимо за да започнеш да слушаш световния радиоефир, и какво още е необходимо да развиеш като знания и умения. С фронтална демонстрация се показа нагледно как се разпространяват радиовълните и как можем да ги регистрираме. На публиката бяха показани и фотоси, излъчени от международната космическа станция и приети с радиостанцията на клуба по случай Деня ня космонавтиката. Тъй като учениците смятат да се развиват в спътниковите комуникации, директорът на планетариума – Г-н Кокотанеков, презентира въпроси от астрономията, необходими за осъществяване на радиовръзки чрез сателити. Особено внимание бе обърнато на предстоящото изстрелване на първия български радиолюбителски сателит и подготовката на младите радиолюбители, за да го засекат в небето. На децата особено впечатление направи преобразуването на модулиран звуков сигнал в графика – демонстрирано от г-н Гочев. Много от гостите изпробваха телеграфния ключ и предаваха съобщения на морзов код. В залата беше инсталирана радиостанцията на клуба и присъстващите чуха разговори на различни езици от различни точки на земното кълбо. За повече информация за дейността на клуба посетете сайта на училищната телевизия „TV-Щастливците” - tvschool.eu.