В часовете по информационни технологии – разширена и допълнителна подготовка, момичетата и момчетата от ОУ „Алеко Константинов“ усвояват звукозаписа и цифровата обработка на звук с нова придобивка – аудио смесител Behringer. Техниката е предоставена по Общински проект за обновяване на образователната инфраструктура. Миксерът разполага с вградена аудио карта и чрез нея цифровизираният звук постъпва директно в компютъра. За обработката на аудио записите използваме безплатната програма Audacity. Това е безплатно приложение за записване на звук и редактиране на най-известните аудио формати. Програмата е мултиплатформена и дава възможност за запис на звук в реално време от различни източници, за конвертиране на различни аудио формати и редактиране. В програмата са вградени различни филтри и ефекти. Особено полезна за нас е възможността да премахваме фоновия шум.
Крайната цел на нашите занимания е изработване на мултимедийни презентации и видеоклипове, представящи дейността на клубовете „TV-Щастливците“, „Млад радиолюбител“, училището и града ни. Часовете по информационни технологии са в тясна връзка с предмети като Български език и литература, Музика и Английски език, т.к. учениците се учат да представят и да се самопредставят пред публика и то не само на български език.
Благодарим на директора на нашето училище Г-жа Дорина Желязкова за предоставената ни възможност да работим със съвременни учебно-технически средства.
Очаквайте новите ни продукции в сайта на нашата ученическа телевизия tvschool.eu и на видео канала ни.