Рали с 3D-принтирани кинетични коли.

Членовете на STEАM клубовете "Роботика и моделиране" изучаваха софтуер за 3D-дизайн чрез конкретна проблемна ситуация – да създадат кинетична количка. Приложихме наученото в часовете по физика, математика и Технологии и предприемачество, за да създадем модел на превозно средство задвижвано от натрупана потенциална енергия. Днес тествахме моделите и анализирахме резултатите. До нови срещи!