Пристигнаха още подаръци! Преходник за CW-QRP-трансивъра ни. Жакове с кабел за батериите на mBot-овете (из Европата не се намират 😉 ). Удължител за УКВ радиото и джойстик. Подаръкът от LZ1DKK - полеви телефон тръгна! Вече са ни комплект. Имаме и 2 по-нови от LZ3SV. Търсим централа 😉