STEM-центъра ни има нова придобивка – Web-сървър, реализиран с Raspberry Pi компютър. Устройството е подарък от радиолюбител – приятел на клуба - Красимир LZ2RKG и на него е качен електронен учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии 5 – 7 клас. В него са публикувани адаптирани мултимедийни уроци, задачи, теми и проекти по общообразователна подготовка, както и за STEM заниманията. Хартиените учебници и тетрадки вече са история в часовете по ИТ, а раниците – малко по-леки!

Всичко добро и 73!