STEM-дневник 06-10.02.2023. Отново вмъкнахме буквичката „А“(Art) -> STEM+A=STEAM. Участниците в клуба реализираха и собствени идеи. Най-креативна беше Баяна. Ключови думи тази седмица: звук, честота, тон, земетресение, ос, координатна система, въртене, Теремин.

Всичко добро и до нови срещи!