STEM-дневник 13-17.02. В радиоклуб LZ1KAK демонстрираме някои от фундаменталните опити във физиката, преди да преминем към новата задача за робота.