STEАM-дневник 10.03.2023.

Разопаковаме и започваме сглобяването на новите добавки за робота mBot!