Патронен празник на ОУ "Алеко Константинов" - 11.05.2023