Ефектна презентация направи фотографът-професионалист Богдан Боев пред членовете на клуб „TV-Щастливците“. Всички бяхме впечатлени от представените материали и въпросите ни надхвърлиха техническите аспекти на Wildlife фотографията. На нас ни беше представена не просто техника на заснемане, а един нов мироглед. Благодарим на Богдан за безценните съвети и идеи, за разкрития нов свят за нас!

https://www.facebook.com/Bogdan-Boev-Wildlife-Photography-262560163877829/?ref=br_rs

На 30 май 2017 г. Клуб „TV-Щастливците“ представиха пред учители, ученици и гости своята дейност през учебната година. Презентации пред публика представиха членовете на клуба, взели участия в различни състезания.
Никол и Кристианна от 7Г клас представиха проектите си „Зърнено-бобовите и нашето здраве“ от националната олимпиада по Информационни технологии, „Нещо старо, нещо ново /Зърнено-бобовите култури и нашето здраве/“ от Националната олимпиада по гражданско образование и „Хидропониката – начин да опазим водата“ от Националното състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“.

Ивайла и Георги от 5Г клас представиха своята приказка „Пожар в гората“, участвала на Националната олимпиада по Информационни технологии. Те запознаха накратко публиката с технологията StopMoution за създаване на анимации. Накрая всички споделиха своите впечатления от работата в клуба и посочиха с какво биха искали да се занимават в бъдеще.

 Клубът отразява пътешествие до пещерата „Утробата“

Въоръжени с два DSLR фотоапарата, компас, карта и много GPS приложения на смартфоните започнахме пътешествие до митичната пещера „Утробата“ в полите на Родопите. Фотосесиите започнаха още с приближаването ни до живописните долини около язовир „Кърджали“. Направихме няколко панорами, стегнахме раниците, проверихме „бойната готовност“ и започнахме изкачването по стръмната пътека след село Пъдарци.

 

Клубът представя дейността си пред публика

На 6 юни в залата на бившето кино „Медея“ ОУ „Алеко Константинов“ представи клубовете по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – “ТВОЯТ ЧАС“. Нашият клуб изготви презентацията за събитието, както и част от видео материалите, отразяващи училищния живот през изтеклата учебна година. Разбира се отразихме и събитието на Facebook страницата на училището.

https://www.facebook.com/groups/1224556620922429/