Свързахме серво моторите едновременно със сензора за цвят и micro:bit. Продължаваме след празниците.
Светли празници на всички!
Георги LZ1EDU/LZ1KAK

Първо подготвихме свързващи кабели и свалихме схемите за свързване на хардуера. После разгледахме софтуера - търсихме подходяща библиотека. Захранихме и тествахме разширителната платка за серво мотори с micro.bit - работи! Накрая се преместихме в радиовъзела. Засякохме странна радио метеорологична сонда над черно море. Милен направи и няколко връзки на къси вълни. Един дълъг и успешен ден.

Хубави почивни дни и 73!

Георги Гочев LZ1EDU

Напредваме и със сензора за цвят и micro.bit. 50% от екипа са болни... Бързо оздравяване на всички болни!
До нови срещи и 73!
Георги Гочев LZ1EDU

STEM-дневник 13.12.2023г.

В LZ1KAK разгледахме темата за светлината по интересен начин – с „черни кутии“. Това е един забравен метод на проблемно обучение използван в часовете по физика, който изпълних със съвременните ИКТ средства. Подготвих 4 кутии с „вехтории“: Инфрачервени лъчи, Ултравиолетови лъчи, Радиоактивност и Радио вълни. Изтеглихме жребий и екипите получиха лист с насочващи въпроси. Така ще направя плавен преход към въпроса за сензорите за цвят, които са си сложна тема, особено за 5 и 6 клас. Утре и петък продължаваме след часовете с радиовълните в клубната радиостанция.

До нови срещи и 73!

Георги Гочев LZ1EDU