На 30 май 2017 г. Клуб „TV-Щастливците“ представиха пред учители, ученици и гости своята дейност през учебната година. Презентации пред публика представиха членовете на клуба, взели участия в различни състезания.
Никол и Кристианна от 7Г клас представиха проектите си „Зърнено-бобовите и нашето здраве“ от националната олимпиада по Информационни технологии, „Нещо старо, нещо ново /Зърнено-бобовите култури и нашето здраве/“ от Националната олимпиада по гражданско образование и „Хидропониката – начин да опазим водата“ от Националното състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“.

Ивайла и Георги от 5Г клас представиха своята приказка „Пожар в гората“, участвала на Националната олимпиада по Информационни технологии. Те запознаха накратко публиката с технологията StopMoution за създаване на анимации. Накрая всички споделиха своите впечатления от работата в клуба и посочиха с какво биха искали да се занимават в бъдеще.

 Клубът отразява пътешествие до пещерата „Утробата“

Въоръжени с два DSLR фотоапарата, компас, карта и много GPS приложения на смартфоните започнахме пътешествие до митичната пещера „Утробата“ в полите на Родопите. Фотосесиите започнаха още с приближаването ни до живописните долини около язовир „Кърджали“. Направихме няколко панорами, стегнахме раниците, проверихме „бойната готовност“ и започнахме изкачването по стръмната пътека след село Пъдарци.

 

Клубът представя дейността си пред публика

На 6 юни в залата на бившето кино „Медея“ ОУ „Алеко Константинов“ представи клубовете по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – “ТВОЯТ ЧАС“. Нашият клуб изготви презентацията за събитието, както и част от видео материалите, отразяващи училищния живот през изтеклата учебна година. Разбира се отразихме и събитието на Facebook страницата на училището.

https://www.facebook.com/groups/1224556620922429/

Клубно парти – последна среща на клуба за 2016-17 учебна година

В края на клубната година членовете на „TV-Щастливците“ си спретнахме парти в кабинета по готварство. Всички влязохме в ролята на готвачи, фотографи, репортери и дегустатори. Следващата година ще включим още една рубрика, свързана с кулинарията.