STEM-дневник 06-10.02.2023. Отново вмъкнахме буквичката „А“(Art) -> STEM+A=STEAM. Участниците в клуба реализираха и собствени идеи. Най-креативна беше Баяна. Ключови думи тази седмица: звук, честота, тон, земетресение, ос, координатна система, въртене, Теремин.

Всичко добро и до нови срещи!

STEM-центъра ни има нова придобивка – Web-сървър, реализиран с Raspberry Pi компютър. Устройството е подарък от радиолюбител – приятел на клуба - Красимир LZ2RKG и на него е качен електронен учебник по Компютърно моделиране и информационни технологии 5 – 7 клас. В него са публикувани адаптирани мултимедийни уроци, задачи, теми и проекти по общообразователна подготовка, както и за STEM заниманията. Хартиените учебници и тетрадки вече са история в часовете по ИТ, а раниците – малко по-леки!

Всичко добро и 73!

Пристигнаха още подаръци! Преходник за CW-QRP-трансивъра ни. Жакове с кабел за батериите на mBot-овете (из Европата не се намират 😉 ). Удължител за УКВ радиото и джойстик. Подаръкът от LZ1DKK - полеви телефон тръгна! Вече са ни комплект. Имаме и 2 по-нови от LZ3SV. Търсим централа 😉

Рали с 3D-принтирани кинетични коли.

Членовете на STEАM клубовете "Роботика и моделиране" изучаваха софтуер за 3D-дизайн чрез конкретна проблемна ситуация – да създадат кинетична количка. Приложихме наученото в часовете по физика, математика и Технологии и предприемачество, за да създадем модел на превозно средство задвижвано от натрупана потенциална енергия. Днес тествахме моделите и анализирахме резултатите. До нови срещи!