Начало

Кликнете ТУК за последните постижения на Алековци

 

 Тържествен концерт 60 години ОУ "Ал. Константинов" - видео клип

Тържествен концерт 60 години ОУ "Ал. Константинов" - фото албум


Общински конкурс „Алекова България“ -  РЕГЛАМЕНТ

Награждаване


ПРОГРАМА на дейностите, посветени на 60-годишнината на ОУ "Алеко Константинов"

 


Фото албум - Откриване на учебната 2023-24 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград   


Клип - Откриване на учебната 2023-24 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград


 Патронен празник на ОУ "Алеко Константинов" - 11.05.2023 - АЛБУМ СЪС СНИМКИ    КЛИП


Защита на личните данни на децата

Уважаеми родители и ученици,

Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни. Материалите с практически съвети за защита на личните данни в онлайн среда са достъпни на следния линк.


 Клип - Откриване на учебната 2022-23 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград

Клип - Първолаци в ОУ "Алеко Константинов" Димитровград 2022-23 г.

 

Фото албум - Откриване на учебната 2022-23 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград  

 

Основно училище „Алеко Константинов” има утвърдени позиции в община Димитровград. Развива се уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Модерното обучение и приемствеността са съчетани по безспорен и уникален начин. Висококвалифицирани преподаватели прилагат на практика съвременните методи на обучение.

Динамичното време, в което живеем, изисква личности със самостоятелна позиция, индивидуалност, творчески потенциал и себедоказване чрез непрестанно усъвършенстване  и развитие.

ОУ „Алеко Константинов” осъзнава своята мисия на институция, формираща нагласи в духа на европейските ценности и демократичното развитие чрез общочовешки добродетели,  стимулира индивидуалността и екипното осъществяване на поставените цели.

15.09.2021 г.

15.09.2019 г.


Печат