Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

Дейности

Основните дейности на Алекс – ГГ са проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели. Фирмата също така ремонтира и поддържа повдигателни съоръжения - кранове.
Фирма Алекс – ГГ изработва:
    стрели за автокранове и багери
    кофи за багери всички размери и видове