Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

База

Фирма Алекс – ГГ разполага с:
    производствена база
    машини за заготовка и обработка на метали
    заваръчна техника
    измерителна техника
Фирма Алекс – ГГ използва собствен транспорт и повдигателна техника