Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

Лиценз

Фирма Алекс – ГГ притежава Разрешително за направление повдигателни съоръжения с повишена опасност

Препоръки от клиенти: