Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

Проекти

Настоящи и завършени проекти на фирма Алекс -ГГ в различни градове от страната и сключени договори за сервизно поддържане на повдигателни съоръжения:
    Димитровград – “Вулкан цимент”, “Симат”, “Стандарт”, “Силдин”, "Климатекс" АД, "Кивия Оил" ЕООД, "Бигла" ООД, "Бонев Ауто" ООД
    Хасково“Химмаш”, “Донидо”, “ТИМ Инвест”, “ПИМ”, “Техникс”, "Водно строителство" АД, "Метал" ООД, "Тера 96" ООД, "Мега Инженеринг" ООД, "Стимекс" ООД, "Електро строежи" АД, "Фелбермаер България" ЕООД, "Ауто Италия" ЕООД, ЕТ "Мерин"
    Пловдив“Хъс-ООД”, “Юпитер метал”, “МОНИ”, “Енергоремонтстрой”
    Пазарджик – “Водно стопанство”
    София“Хъс-ООД” , “Емос”, "КПД Консулт" ООД, "Телком" АД
    Ямбол – “ХЕС”
    Кърджали – “Хидрострой”, “Вирт”, “Устра”, “Горубсо”, "Ес енд Би Индастриъл Минералс", "Гаспар Годо" ООД
    Стара Загора – “Чахов”, “Новотехпром” , “Железник” , “Техномонтаж”, "НИПИ-М АД", "Дижемон" ЕООД
    Харманли – "Елпром" АД