Alex - GG
Проектиране, изграждане и монтаж на метални конструкции за промишлени цели
Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове

Екип

Всеки екип на фирмата се оглавяват от квалифицирани инженери – професионалисти със специалности строителна механизация и промишлено строителство

Всички работници са с висока професионално-квалификационна степен:

    заварчици
    шлосери
    монтажници
    ел. техници
    стругари