Тук периодично ще публикувам информация за конкурси, имащи отношение към информационните технологии. Участвайте!

Конкурс

Срок

Организатор

формат

файл

Човекът – свободен и независим

29.03.2024

Община Благоевград

Постер, мултимедийна презентация

24-1

България в картини и слово

29.03.2024

МОН и Община Търговище

мултимедийна презентация, клип

24-2

Детство мое - реално и вълшебно

26.04.2024

МОН и Община Ловеч

Комп. рисунка,

24-3-1

24-3-2

         
         
         

При участие в някой от конкурсите - търсете ме в кабинет 309 - Г. Гочев