Алековци - радиолюбители комуникират чрез сателит

В края на учебната година ученически радиоклуб и телевизия LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ работи със специалния опознавателен знак LZ1GLASS през геостационарния спътник QO-100. Учениците използваха собствена система за сателитна радиолюбителска комуникация. Осъществиха се 28 радио връзки с радиолюбители от 13 държави – Индия, Румъния, Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Англия, Полша, Финландия, Русия, Швейцария и България. 

За повече информация: Алековци - радиолюбители комуникират чрез сателит


Печат