УНП : 03922-2021-0001

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка

 УНП : 03922-2021-0001

Връзка към регистъра на АОП

Предметът на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГРАД ДИМИТРОВГРАД“

Обществената поръчка се реализира по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  от Министерство на образованието и науката.Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Програмата предоставя всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.
 Срок за подаване на оферти – 02.08.2021 год. –23,59 часа ; Място в системата на ЕОП.

Офертите ще се разглеждат на 03.08.2021г. от 13,00 часа.

 публикувано на:  Съобщение
   
 30.08.2021г.  Договор
 23.08.2021г.  Протокол
 21.07.2021г.  Документи
 21.07.2021г.  Обява

Печат