УНП : 03922-2021-0003

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка

 УНП : 03922-2021-0003

Връзка към регистъра на АОП

Предметът на обществената поръчка е: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за учениците на ОУ „ Алеко Константинов” гр. Димитровград за 2022 г.“

 Срок за подаване на оферти – 03.12.2021 год. –23,59 часа ; Място в системата на ЕОП.

Офертите ще се разглеждат на 07.12.2021г. от 13,00 часа.

 публикувано на:  Съобщение
   
   Договор
   Протокол
 22.11.2021г.  Документи
 22.11.2021г.  Обява

Печат