Алековци завоюваха 3 златни медала на Националния конкурс "Търси се Супер STEM". Училището участва с два проекта: “HAM-STEM” - за популяризиране на хобито радиолюбител в онлайн пространството и световния радио ефир, и „ROBO-STEM“ – мултимедийно представяне на идеята за изработка на бюджетен робот. Мирабела Димова и Мартин Ненов от 6 клас станаха национални победители в категория Инженеринг с проекта “HAM-STEM”. Ръководителят на екипите Георги Гочев бе един от двамата SUPER STEM УЧИТЕЛИ – национални победители в конкурса. Той получи наградата STEM AMBASSADOR за насърчаване на учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM. Освен наградата, преподавателят получи поздравителен адрес от Elizabeth Whitewolf – ръководител в Научния център в Карнеги – САЩ. На церемонията наградите връчиха г-н Соломон Паси, представители на NASA, бизнеса и университетски преподаватели. Г-н Гочев получи и покана да посети световния образователен музей в Карнеги - Пенсилвания, през лятото.

Учениците накратко представиха дейността на клуб „Млад радиолюбител“, който съществува в ОУ „Алеко Костантинов“ от 2017г. с 90% финансиране по Общинска програма „Димитровград на младите“. Идеята на проекта е да запознае учениците с хобито радиолюбител и да привлече още съмишленици от димитровградските училища към това занимание. Целта е да се покаже в няколко етапа колко много нови познания дава изучаването на радиокомуникациите и какви умения трябва да се развият, за да станеш добър в това хоби. Демонстрират се междупредметните връзки с астрономия, физика, електроника, информационни технологии, математика, чужди езици, география и инженерните дисциплини.

В клуба в момента изработват мултимедийна презентация за радиолюбителството и мястото на жените в него. Предстоят нови и утвърдени инициативи, чрез които да се привлекат нови, желаещи да се развиват в областта на науката и технологиите участници в клуба.

 

Клуб „Млад радиолюбител“ се събрахме след часовете в деня на влюбените, запленени от нашето хоби. С антена – въдица, провесена от третия етаж на компютърния кабинет и едва удържаща поривите на вятъра, успяхме да направим връзка с RZ3AH – Александър от Москва и с Германия - DR5ØDIG, специален опознавателен знак, с който се отбелязват 50 години от създаването на DIPLOMA INTEREST GROUP (www.diplom-interessen-gruppe.info). За първи път тествахме новото оборудване, закупено по програма „Димитровград на младите“ на Община Димитровград. Захранващия блок се държеше добре, тунерът настрои импровизираната антена, КСВ мера отчиташе 2-3 вата изходна мощност. Въпреки минималната мощност, кореспондентите ни дадоха максималната оценка 59!

Всичко добро и 73 от клуб LZ1KAK!

В ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, стартира проект „Млад радиолюбител“, финансиран по Общинска програма „Димитровград на младите“.

Целта на проекта е да покаже колко нови умения придобива и усъвършенства младият човек чрез изучаване на радиокомуникациите. Участниците ще открият връзките между отделните предмети, изучавани в училище: физика и астрономия, информационни технологии, чужди езици, математика,  география, физическо възпитание и спорт. Ще бъдат демонстрирани уменията за ориентиране и комуникиране, които трябва да притежава всеки в случаи на бедствия и аварии.

Бъдещите изяви и графиците на сбирките на клуба следете тук - на сайта на ученическата телевизия към ОУ „Алеко Константинов“ – „TV – Щастливците“.

IMG 3793 2 

Клуб „Млад радиолюбител“ от ОУ „Алеко Константинов“ спечелихме финансиране по общинска програма „Димитровград на младите“. Продължаваме своя проект за интегриране на STEM концепцията за обучение в училище, чрез навлизане все по-дълбоко в хобито радиолюбител. В новия проект на клуба „HAM-STEM” е предвидено да се развива естественото любопитство на децата, творческият им потенциал, умението да наблюдават, да правят хипотези и изводи, да търсят решения, както и да правят подобрения и иновации. С този подход те се учат да наблюдават, изследват, експериментират и обясняват, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Със средствата по проекта ще се дооборудва широкообхватния мобилен трансивър на клуба. Ще бъде закупен антенен тунер, захранващ блок, акумулатор, свързващи кабели и измервателна апаратура. Зимните месеци ръководителят на клуба, Георги Гочев, ще запознае участниците в проекта с радио-комуникациите и с етиката на общуване с други радиолюбители на къси вълни. А на пролет ще започнат практическите занятия, отворени за всички желаещи, в парк „Н. Й. Вапцаров“. Ще се създадат и публикуват видеопрезентации, представящи работа по проекта в сайта на клуба tvschool.eu. Там ще се публикуват и графиците за портативна работа в парка. Следете страницата ни за повече информация.