Днес, часът по КМИТ в 7в клас, проведе Милен Жеков. Със стилна и съдържателна презентация той запозна съучениците си с правилата за представяне на информация пред публика. След това заедно разгледахме и оценихме проектите на учениците. Благодаря му, за подготовката и отделеното време! За следващата година ще питам дали мога да използвам един ученик, като Милен, да ми проведе всички часове за деня.