ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО

на Георги Ангелов Гочев

(работен вариант - предстои допълване и качване на снимки)

 

   1. За мен

Георги Ангелов Гочев – баща на две деца и старши учител по информационни технологии в ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, радиолюбител (LZ1EDU, ръководител на LZ1KAK)

E-mail: 

Сайт: tvschool.eu

Facebook: https://www.facebook.com/LZ1EDU


"Отчет" за 2022-23 учебна година ;) (ако не ви се гледа по-нататък)

Знанията и уменията по Информационни технологии и компютърно моделиране надграждах в клубовете "Роботика и моделиране" (4 и 5 клас – в сряда) и “Роботика и кодиране” (6 и 7 клас – в петък). Клубовете се финансираха по проект ОУД. Учениците, разделени по възраст, се запознаха първо с 3D-дизайна. Изучавахме програмата SketchUp чрез конкретна проблемна ситуация – да се създаде кинетична количка. Приложихме наученото в часовете по физика, математика и Технологии и предприемачество, за да създадем модел на превозно средство, задвижвано от натрупана потенциална енергия. В края на модула заснехме и публикувахме рали с изработените 3D-модели.

Занятията продължиха с програмиране на роботи в блокова среда. Създадох методически единици за изучаване на основните възможности на два STEM-робота: CodeyRocky и mBot. Групата 6-7 клас напредваше много бързо и се наложи със собствени средства да закупя долълнителни модули за втория вид роботи, за да разширя набора от проблемни ситуации – задачи. Закупих сензори за цвят, звук, светлина, дисплей за визуализиране на данни, потенциометър, както и разширителни платки за серво мотори включително и серво мотори. Учениците в края на курса изградиха автоматизирани системи с mBot – бариера реагираща на цвят, звук, светлина; робот следващ звук и светлина, робот избягващ препятствия и др.

В часовете за консултации (четвъртък) основно изучавахме теми от електрониката и хобито радиолюбител. С Теодора, Анна и Крисиана от 7Б клас представихме трансдисциплинарен STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта бе да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности, свързващи предметите история, физика, химия, изобразително изкуство и информационни технологии и предпиемачество. Момичетата създадоха два витржа, презентации и клип, с който участвахме на Националния конкурс за STEM науки в училище SUPER STEM - Bulgaria.

Мъжката част от радиоклуба се включи в две големи международни инициативи:

 • Ученически радиоклуб LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ се включи в Годишната среща на училищните радиоклубове, посветена на деня на Европа. Организатор на проявата е "Работна група за радиолюбителство и телекомуникации в училищата" - "AAT i S e. V" от Германия, която популяризира хобито сред младежите. От радиоклуб LZ1KAK шест радиооператора работиха от училищната радиостанция на два обхвата – 20 и 40 метра и осъществиха връзки с няколко европейски държави. Най-активно се включиха Калоян и Кристиян от 7 клас, Калоян, Милен, Алекс и Явор от 6 клас. Всички участници получиха сертификат за участие и класиране на осмо място сред останалите 28 европейски училищни радиостанции. Снимката на клуба е поместена и в сертификата за участие!

         За повече информация: Участие на LZ1KAK в Годишната среща на училищните радиоклубове

 • 4 юни: клуба участва в LZ DX VHF/UHF Contest на Българска Федерация на Радиолюбителите. Това е първо радиолюбителско състезание за Алекс, Калоян и Милен от 6 клас. Участвахме с изнесена извън града радиостанция и насочена УКВ антена и вмъкнах и въпроси за оцеляване извън „мрежата“.

         За повече информация: LZ1KAK взе участие в LZ DX VHF/UHF Contest

Емоциите от клубния ни живот можете да видите във видеоканала на клуба.


   2. Образование и квалификация

Образование и квалификация

Период

III-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2009

Професинално-педедагогическа специализация – Съвременни информационни и комуникационни технологии в учебния процес, ДИПКУ, Стара Загора

2009

IV-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2007

Учител по информатика и информационни технологии – Магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“

2006

V-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2005

Физик и учител по физика и математика – Магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“

1999

 

   3. Стаж

03.02.2000 – 18.05.2000 – ОУ „Христо Ботев“, с. Брод, учител по физика и математика

27.03.2001 – 15.06.2001 – ОУ „Христо Смирненски“, с. Радиево, възпитател

10.09.2001 – 31.08.2002 – ОУ „Васил Левски“, с. Ябълково, учител по физика и математика

11.09.2002 – 31.08.2016 – ПГ „Асен Златаров“, Димитровград, старши учител по физика и информационни технологии

12.2014 – 08.2015 – Временно изпълняващ длъжността Директрор на ПГ „Асен Златаров“, Димитровград

01.09.2016 – до момента – ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, старши учител по информационни технологии

   4. Сертификати

 • Certificate – guest lecturer in the “Work-camp 23-29.04.2017 Dimitrovgrad, Bulgaria” organized by Municipal Enterprise “Children and Youth Centre” – 2017
 • Сертификат – Трети национален семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, 2016
 • Сертификат – обучение на тема „Формиране на управленски компетентности на директори“, 2015, НИОКСО - МОН
 • Сертификат – обучение на тема „ЗОП“, 2015, НИОКСО - МОН
 • Сертификат – обучение на тема „Работа със заинтересовани страни“, 2015, НИОКСО – МОН
 • Сертификат – за участие в практически семинар на тема „Подготовка за конкурс за длъжността „директор“ на общинско/ държавно училище или обслужващо звено“ – РААБЕ, 2015г.
 • Сертификат – за участие в Регионално състезание по информационни технологии, 2014, СМБ – секция Димитровград
 • Сертификат – за участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност „Знаем, можем и творим“, 2014, РИО-Хасково и ЕГ-Димитровград
 • Сертификат – за участие в учителски квалификационен курс, проведен в рамките на Осмата Балканска школа по ядрена физика, 2012, Бачиново, МОН и Съюз на физиците в България
 • Сертификат – за участие в Научно-практическа конференция „Иновационни практики в образованието“, 2011, Благоевград, Югозападен унверситет „Неофит Рилски“ (участие с публикация)
 • Certificate – participation in the program Civics Mosaic Exchange Program 2008 – intensive 14 days professional development training in civic education (Boston, MA, USA & Washington, D.C., USA). American Federation of Teacher Education Foundation, and the Council of Citizenship Education of Russell Sage College
 • Сертификат – за участие в обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции, МОН, 2009
 • Сертификат – за участие в семинар за обучение за работа с делегирани бюджети, 2010, МОН
 • Сертификат участия в конференции „Идентичность, культура и гражданственность в глобальном мире“, 2008, Civics Mosaic, СИВИТАС –Россия, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – “Активното училище – планиране на развитието“, 2008, Център „Отворено образование“ и СИВИТАС –Россия
 • Сертификат – „Ученическото самоуправление“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Управление на ученически проекти“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Гражданско образование – образование за глобално гражданство“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Курс по радиометрия, дозиметрия и лъчезащита“, 1999, Факултет за повишаване на квалификацията на кадрите към ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив

   5. Удостоверения

 • Удостоверение – „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“, 2019 – 1 к.к.,
 • Удостоверение – „Мобилни технологии за формиращо оценяване в обучението“ – 1 кк,
 • НЦПКПС, 2018
 • Удостоверение – „Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“, Институт за човешки ресурси, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Компетенции за демократична култура. Програма „Дигитално гражданство“, БСУ, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Как да научим децата да мислят конструктивно, критично и творчески“, Център за опит и идеи САЛВЕ ООД, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Визуално програмиране със SCRATCH”, Образование и технологии, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365”, Образование и технологии, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение - “Изследователската дейност на учителя по математика, информатика и информационни технологии” I и II фаза, ДИУУ София, 2017-2018 – 2 кк
 • Удостоверение – „Програмиране с Visual Basic”, 2012, Дружество „Обучение“ – Русе
 • Удостоверение – курс на тема „Изследователски ориентирано обучение“ по проект „Фибоначи“, 2010, ИМИ-БАН и ДИПКУ – Стара Загора
 • Удостоверение – за инструктор на базови и специфични компютърни умения на учители по „Математика“ и „Физика и астрономия“, 2005, ИМИ – БАН
 • Удостоверение – Ръководител на компютърни кабинети, НПЦ – МОН
 • Удостоверение – „Събитийно програмиране с Visual Basic 6.0”, ФМИ – ПУ „Паисий Хилендарски“

    6. Награди и участия

 • Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование – 2019 г.
 • STEM AMBASSADOR за насърчаване на учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM на националния конкурс "Търси се Супер STEM", 2019 г.
 • Носител на специалната награда на община Димитровград „Учител на годината“, Категория „Природо-математически науки“ за 2018 г. и на приз „Учител на годината“ в ОУ „Ал. Константинов“ за 2018 г.
 • Грамота - Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители в Третия международен конкурс за учители "Извънкласните и извънучилищни дейности - за устойчиво и качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците" 1-5 септември 2016г., СОК "Камчия" (в екип с Маргарита Никова и Татяна Тодорова)
 • Носител на специалната награда на община Димитровград „Учител на годината“, за 2010 г.
 • Първо място на Енергетика и математическо моделиране, Ямбол 2010,
 • Third place in the nomination “Organization of pupil’s research & design activity” with the „ePortfolio“ project , Moscow, Academy of Public Administration Moscow Region, 2010
 • Грамота – за високи постижения в образователното дело, 2008, Община Димитровград
 • Грамота – за значим принос и активно участие в „Light Happening” – „светлини по Марица“ във връзка с Международната година на светлината и светлинните технологии, 2015, Община Димитровград и НАОП „Дж. Бруно“
 • Грамота – за участие в Общински фотоконкурс „Щури абитуриенти“, 2008, Община Димитровград

   7. Постижения на учениците

 • Златни медали на националния конкурс "Търси се Супер STEM" за Мирабела Димова и Мартин Ненов от 6 клас. Те станаха национални победители в категория „Инженеринг” с проекта “HAM-STEM” за популяризиране на хобито радиолюбител в онлайн пространството и световния радио ефир, 2018 г.
 • Девети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2018 - Моника Атанасова, 7 клас, златен медал за колажа „Детски рай“
 • Национално състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“ Бургас, 2017 – Второ място, Никол Пашалиева, Кристианна Атанасова
 • Специална награда в категория „Филм“ – за участие на клуб „TV-Химията“ в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност „Знаем, можем и творим“, 2014, РИО-Хасково и ЕГ-Димитровград
 • Първи форум на ученическите клубове – трето място за клуб „Компютрите и ние“, Хасково, 2008

   8. Публикации

 • Г. Гочев, „Училищна информационна система“, Научно-практическа конференция „Иновационни практики в образованието“, 2011, Благоевград, Югозападен унверситет „Неофит Рилски“ (В съавт. К. Гергинова)
 • Презентация „Образователна технология за приложение на електронно портфолио“ на Юбилеен педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек“, посветен на 50-годишнината от създаването на ДИПКУ, Стара Загора, 2009

   9. Участия в проекти

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ - Участие в разработване и защита на проект за училищен STEM център. След като спечелихме финансиране създадох учебно-методическо съдържание за модул "Роботика и моделиране". Същото съдържание беше адаптирано и за деца със СОП. През учебната 2021-22 ръководих 3 групи за извънкласни дейности, разделени по възраст. През 2022-23 групите по роботика и моделиране бяха 2, а в часовете за консултации бяхме основно в радио клуба и изучавахме хобито радиолюбител. В него са преплетени много дисциплини - физика, електроника, чужди езици, биология и екология, история, география... Или както сега казваме - STEM. 
 • Към STEM добавихме буквичката "А" (STEAM) с АРТ-проекта LZ1GLASS - свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта бе да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности, свързващи предметите история, физика, химия, изобразително изкуство и информационни технологии и предпиемачество. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. За повече информация - вижте секция LZ1GLASS в сайта.
 • Проект LZ1XMAS с цел да популяризира хобито сред младежите и да сподели нашия коледен дух с останалите радиолюбители по света. За повече информация - вижте секция LZ1XMAS в сайта.
 • Изграждане на училищна мрежа в ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград, чрез инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2016 Domain Controller
 • Проект „HAM-STEM“ има за цел да представи и популяризира пред широката общественост хобито радиолюбител и основите на безжичните комуникации. Да се покаже връзката между хобито и различните науки – математика, физика, информационни технологии, чужди езици, спорт и оцеляване в бедствена ситуация. Като резултат от дейностите по проекта можем да изтъкнем: множество последователи в Интернет, активно ядро от ученици, много публикации в социалните мрежи и много харесвания, контакти с радиолюбители от България и света, изнесени беседи и презентации с участие на радиолюбители и ученици от общината, сайт на клуба и видео канал, спечелени златни медали на националния конкурс "Търси се Супер STEM". Мирабела Димова и Мартин Ненов от 6 клас станаха национални победители в категория „Инженеринг” с проекта “HAM-STEM” за популяризиране на хобито радиолюбител в онлайн пространството и световния радио ефир. Ръководителят на екипите Георги Гочев бе един от двамата SUPER STEM УЧИТЕЛИ – национални победители в конкурса. Той получи наградата STEM AMBASSADOR за насърчаване на учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM.

Клубът е популярен в най-известните радиолюбителски групи в социалните мрежи. Регистриран е в Комисията за регулиране на съобщенията с повиквателния знак LZ1KAK. Включи се в популяризирането на първия български радиолюбителски сателит EdnduroSat-1, чрез публикации и прехващания на сигналите от космоса. Множество потвърдени връзки с QSL – картички, собствена страница в QRZ.com, спечелени дипломи от програми на NASA, множество дарения от радиолюбители с цел доизграждане на клубната радиостанция.

 • Проект Robo-STEM – цели да вдъхнови учениците да се развиват в сферата на науката и технологиите. Минавайки през етапите за разработка на робот, следващ линия, и неговото представяне пред публика, учениците се учат сами да създават хипотези и правят изводи, да търсят решения, както и да правят подобрения. Създадохме мини лаборатория за създаване на бюджетни програмируеми роботи. В проекта са съчетани механика, математика, програмиране, електроника, умения за видео заснемане и обработка, изработка и публикуване на печатни и електронни материали, на работа в екип. Група от 8 ученици създаде 3 прототипа на роботи, следващи линия, засне и публикува материали, представящи дейността на клуба.
 • Проект „TV-Щастливците“ – ученическа телевизия, видео канал и сайт. Идеята на клуба е учениците да изучат етапите при разработване на кратки видео клипове, чрез различни практически задания, работа в екип, извън училищни занимания, да се осъществи приемственост между групите от различните класове и др. На втори план, телевизията отразява цялостната дейност в училище и я представя пред обществеността в сайта на клуба tvschool.eu

В процеса на работа разгледахме различни програми за видео, аудио и графична обработка. Проблем за клуба бяха терминалните станции, с които са оборудвани компютърните ни кабинети. Създадохме няколко допълнителни опитни постановки, във връзка с работата ни:

- Маса за предметна фотография и видео заснемане. С нея учениците се учат да заснемат обекти и да създават кратки видео анимации от типа Time-Lapse

- Камера за прожектиране от смартфон

- Стена за заснемане на видео и снимки с използване на Green screen ефект за изчистване на фона.

- Мини звукозаписно студио

 • Разработване на учебни и учебно-изпитни програми за специалност „Електронна търговия“. Разработване на електронно учебно съдържание по предметите от професионалната подготовка на специалността. Участие в първия държавен изпит на специалността в ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ - 2011-2016
 • Разработване на учебни и учебно-изпитни програми по Информационни технологии – задължително избираема подготовка в ПГХХТ – Димитровград, за специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“ - 2002 – 2010
 • Проект „Часът на моето училище, професия, бъдеще – TV „Химията” – ръководител. Проекта имаше за цел да се представи на широката общественост облика на всяко училище от Община Димитровград, да се популяризират най-добрите му страни и стратегията му за развитие; учениците да се включат активно в предаванията за тяхното училище със свои идеи, да представят свои търсения, интереси, проекти; да се повиши социалната интеграция на младите хора; да се популяризират общински политики за повишаване на качеството на образованието в Община Димитровград и да се създаде модел на „Училище на бъдещето” за Община Димитровград. - 2014г.
 • Отразяване на „Виенски бал“ в ПГХХТ Димитровград, 2013г.

  https://www.youtube.com/watch?v=wdY0gK6axCc

 • Изложба, посветена на 370-ата годишнина от рождението на английския учен Исак Нютон. Като преподавател по физика в ПГХХТ представих с ученици част от опитните постановки от раздел оптика, свързани с името на учения. Демонстрирахме геометрична оптика - лещи и огледала; Дифракция (дифракционни решетки, зелен и червен лазер); Нютонови пръстени; Спектри на различни източници на светлина. Разработихме опитна постановка, с която децата сами да експериментират и решат задача от геометричната оптика. 2013г.
 • Изложба "Лайт хепънинг" - Светлини по Марица". С различни класически и съвременни постановки се демонстрира важността на светлината в живота ни. На изложението представих постановката от геометричната оптика. Чрез игра – състезание малките ученици се съревноваваха да правят измервания и да изчисляват фокусното разстояние на събирателна леща. Най-бързите получиха награда – лакомство. Голям интерес предизвика и възстановената от мен кино машина „Плевен“. Прожектирахме филм от 16мм лента със звук – „Лазерите“.
 • Проект „Рецепти за усмивки“ на РУО Хасково, 2011г. С инж. Т. Къшева и с помоща на М. Никова и К. Гергинова се включихме в проекта на РУО с наш проект „Традициите – еднакви и различни“. Организирахме Панаир – „Традициите в моя род“, на който пред публика представихме традиционни занаяти от различни етноси – налбантство, ножарство, резбарство, грънчарство, берберство, пчеларство, рибарство, тюфекчийство, матларство и др. Желаещите можеха да си направят снимка за спомен с облекло от началото на 20 век, както и да посетят врачката Замфира (М. Никова) в нейната палатка със стъклена топка, която да им предскаже бъдещето. Гвоздеят на програмата бяха пресъздадените по два сватбени ритуала от българския, турския и ромския етнос. Гостите наблюдаваха остарял ромски обред, при който ритуалът по вричането и бракосъчетанието се осъществява чрез чупене на гърне. На колкото парчета се счупи то, толкова години ще живеят щастливо младите. Обединени общежития Хасково изпълниха обичая къна геджеси (къносване на булката).

  Моята задача беше да направя предпечатната подготовка на сборника. За първи и последен път решихме с Катя Гергинова да отпечатаме материалите с наши принтери и подвързваща машина – „за по-евтино“. Подготвих и размножих DVD диск с избрани откъси от дейностите. Материалите бяха публикувани и в Интернет.
 • Организатор на коледното математическо състезание „Е-Коледа“ към СМБ – секция Димитровград (2009 - 2014). Привличахме ученици от димитровградските основни училища да видят къде се намира гимназията ни и да покажат своите умения по ИТ. Изработваха се коледни картички, с различен елемент на сложност за различните възрастови групи. При награждаването се връчваше и юбилеен диск със снимки и клипове от самото състезание. Използвахе се времненни бродещи акаунти в компютърната мрежа на гимназията. Инаформацията автоматично се качваше на сървъра, работеше се в няколко кабинета едновременно.
 • Участник в проект „Европейска мрежа за образование за развитие" на фондация „Пайдея". Целта бе обучение на ученици за изработване на видеопродукти. Лектор ни бе г-н Олег Константинов, мултимедиен специалист. Участниците получиха основни теоретични знания за :

- Основни типове кратки филми. Примери за добри практики.

- Пътят на идеята – от избор на идея до завършен сценарий.

- Снимачен процес (елементи на режисьорската работа) – снимачни планове, ракурси, движения на камерата, композиция на кадъра, диалогови снимки, избор на гледни точки, работа с актьори.

- Устройство на видеокамерата. Основни видове видеокамери.

- Подготовка и организация на снимачния процес. Писане на режисьорска книга и storyboard.

Най-голям интерес предизвикаха практическите задачи. Всички участници заснеха по няколко кадъра и разделени в отбори изработиха по една стоп моушън анимация за да упражнят новите си знания. Във втората част на обучението децата се запознаха и упражниха техники за монтаж. Всички тези знания и опит им позволиха да се включат в международното състезание за видеоклипове, което е част от проект „Европейска мрежа за образование за развитие". 2011-2012г.

Филм на екип от ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Димитровград

Автори: Цветелин Василев и Атанас Петров

https://www.youtube.com/watch?v=oKx3WS7NNjk

 • British Council Connecting Classrooms is a programme that offers collaborative projects for learners, professional development for teachers, school leaders and local authority coordinators, and eligibility for school accreditation – 2010, ръководител екип
 • Проект – „ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО“ (накратко Е-Портфолио“). Чрез метода портфолио учениците схващат нещата в цялост, стават по адаптивни и реализуеми на пазара на труда. Повишават се техните комуникативни умения, както и уменията за работа в група и екип. Това се постига чрез изместването на акцента от оценката към самооценката, чрез смесването на количествените и качествените оценки. На ученика се дава възможност да покаже това, което знае, което е усвоил, а не това, което не знае и не умее. Започнахме през 2005-2006 г. – зрелостниците от специалността „Автоматизация на производството ” защитиха интегрирано задание за крайна годишна оценка на тема „Автоматизация на технологичен процес”, а в края на учебната 2006-2007 година защитиха своите електронни портфолиа на тема „Аз представям своята професия” пред публика в актовата зала на гимназията. Следващите години на защитата присъстваха и останалите специалности в гимназията. 

Проекта бе представен в България и спечели първо място в Третия национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране 2010”, организиран от Овергаз, съвместно с фондация „Млада България”, Института по математика и информатика на Българската академия на науките и в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката.

В Москва проекта спечели трето място в Международният кръг на конкурса "Математика и проектиране" - от 2-6 май 2010 г.

 • Участие в проект „Професионален космос“. Участвах в изграждането на мултифункционална компютъризирана лаборатория с обучителни модули на фирмата DEGEM SYSTEMS.  Превеждах диалого-обучаващата част на софтуера на български език и бях един от преподавателите по лабораторна практика. Ръководител на проекта, негов създател и основна движеща сила бе инж. Катя Гергинова. 2009г.
 • Участие в Проект ”СТИВ” – Сега Тук Има Всичко – Интеграционен център в гимназията с множество клубове – 2007
 • Създател и администратор на Училищна информационната система и сайт– обобщава опита на преподавателите, изграждане на база данни от електронни мултимедийни уроци за многократно използване, предоставя лесен и удобен начин за комуникация между учители, ученици, родители и бизнес среди. Включва и електронен дневник, система за генериране на електронна атестация на ученика – характеристика. Системата е базирана на свободен софтуер – собствен сървър с Linux SUSE 9, Apache Web Server, PHP4 скрипт – изцяло собствена разработка, MySQL. Домейн - pghht.com . Системата заработи 2006 година и работеше до последната ми година в професионалната гимназия. Харддиска на сървара беше прехвърлян три пъти, след хардуерни „изненади“, в следствие на 24/7/365 режим на работа в неклиматизираното хранилище.
 • Участие в проект на министерството на Образованието и науката и фондация „Пайдея” – „ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ: инициатива, участие, отговорност” – модератор в училищната страница: http://zaednoschools.org/dg-pghht/
 • Ръководител в проект за извънкласни дейности в ПГХХТ – Димитровград – организатор и обучител
 • Подпомагане на преподавателите за създаване и публикуване на електронно учебно съдържание в информационната система на училището
 • Участие в международен проект МОЗАЙКА-2 за сравнителен анализ на обучението по гражданско образование в страните участници в проекта: САЩ, Грузия, Русия, Армения, Монголия, Казахстан и България 2008
 • Участие в проект УСПЕХ на министерството на Образованието и науката – ръководител на клуб за извънкласни дейности
 • Изграждане на училищна телевизия в ПГХХТ – Димитровград
 • Изграждане на училищната мрежа в ПГХХТ – Димитровград, чрез инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2003 Domain Controller и поетапно включване на 4 кабинета в нея – 2005г.
 • Европейска образователна астрономическа програма "Пасаж на Венера", 08.06.2004г.
 • Инсталиране на локален WEB сървър с Moodle 1.X. Пробно създаване на електронно учебно съдържание по ИТ и БЕЛ. Проведени интегрирани уроци по БЕЛ с електронен тест. Ръководител - Маргарита Никова, 2004
 • Разработване на проекти по ФАР – 2003, 2004г.
 • Септември 2002 - Първо назначение, като учител по ИТ. Преинсталране на 7 работни станции (измолих закупуване на едно CD-Drive, Windows 98 ;), Изграждане на локална мрежа с кримпер от приятел и измолени мрежови карти, закупен модем (dial-up от телефона ;). Споделянето ставаше с един Dell 233MHz с увеличена памет 64MB и Windows XP!