01.01.2022

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Thank you all for the QSOs!

Club LZ1KAK wishes everyone to be healthy and very happy in the new 2022!

Certificates - download here

31.11.2021

Hello friends! Our club LZ1KAK will work for the second year with the special call sign LZ1XMAS in order to promote the hobby among young people and to share our Christmas spirit. The operators will be students between the ages of 9 and 14, without much experience, so we ask for your patience and understanding.

Due to the pandemic situation and the ban on indoor school activities, we will work mainly QRP - portable.

We will register the QSOs in QRZ.COM and will periodically upload an electronic certificate on our website tvschool.eu - section LZ1XMAS in pdf format. We will send paper QSL cards ONLY to those correspondents who send a request to our mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Merry Christmas and Happy New Year! Be healthy and 73!

Club leader - LZ1EDU

 

Здравейте приятели! Нашият клуб LZ1KAK ще работи за втора година със специалния опознавателен знак LZ1XMAS с цел да популяризира хобито сред младежите и да сподели нашия коледен дух. Операторите ще са ученици на възраст между 9 и 14 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране.

Поради пандемичната обстановка и забраната за събиране на закрито ще работим основно QRP – портативни.

Ще регистрираме връзките в QRZ.COM и периодично ще качваме електронен сертификат на нашия сайт tvschool.eu – секция LZ1XMAS в pdf формат. Ще изпратим хартиени QSL картички САМО на тези кореспонденти, които изпратят заявка на нашата поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Весела Коледа и щастлива нова година! Бъдете здрави и 73!

31.11.2021г. Ръководител на клуба – LZ1EDU


09.01.2021

School TV and HAM Radio Club LZ1KAK at "Aleko Konstantinov" Primary School Dimitrovgrad completed the activation with the Christmas call sign LZ1XMAS. The goal was to share with the world the Christmas spirit in our school. In the conditions of pandemic and quarantine, working outside the club shack, with a very small number of participants we managed to contact 107 radio amateurs from 24 countries. We wish you much health and happiness in the new 2021!

For more information about the contacts made, visit our QRZ.COM page.

Website of our club: tvschool.eu

Certificate file - download here. We will send paper QSL cards to everyone who uses this service.

73 de LZ1KAK

Ученическа телевизия и радиоклуб LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград завърши активацията с коледния повиквателен знак LZ1XMAS. Целта беше да се сподели със света коледния дух в нашето училище. В условията на пандемия и карантина, работейки извън клуба, с много малък брой участници успяхме да се свържем с 107 радиолюбители от 24 държави. Нека всички сме живи и здрави и през новата 2021 година и тя ни донесе много щастие!

За повече информация за осъществените контакти посетете нашата QRZ.COM страница.

Сайт на клуба: tvschool.eu

Файл със сертификатиизтегли от тук. Хартиени QSL картички ще изпратим на всички, които ползват тази услуга.

73 de LZ1KAK


Hello friends! Our club took the special callsign LZ1XMAS in order to promote the hobby among young people and to share our Christmas spirit. From our school radio shack we will work mainly on 7 and 14 MHz SSB in the afternoons between 12:00 and 2:00 p.m UTC from 1st to 31st December 2020. At weekends we will try to work QRP portable around the city. The operators will be students aged between 10 and 13, without much experience, so we ask for your patience and understanding. The head of the club LZ1EDU will help the elves. We will register the radio contacts in QRZ.COM and periodically upload an electronic certificate on our website tvschool.eu - section LZ1XMAS in pdf format. We will send paper QSL cards to all our correspondents who use the QSL desk or request Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. In case of closing our school or Lockdown - we will improvise.

The students radio club LZ1KAK was established in 2018 at "Aleko Konstantinov" Elementary School in Dimitrovgrad, Bulgaria. The club is funded by a municipal program, money from the school budget and by lots of donations from radio amateurs. We currently have two transceivers: Yaesu FT 817ND, equipped with a small amplifier, and N7DDC antenna tuner, which are to be assembled in a backpack for portable work. The club also has a Kenwood TS-590S - a gift from LZ3CB, and a dual Inverted "V" antenna for 14 and 7 MHz - a gift from LZ3YY, which installs it on the roof of the school. We also have a prepared antenna for working with the QO-100 satellite, as part of the equipment is available from LZ3NY. The main goals of the club are to acquaint children with the hobby of amateur radio, preparing them for radio amateurs - operators, revealing the STEM-nature of this type of clubs to the public. We also have ambitions to build a rotator with UHF / VHF satellite antenna and we will try to take part in NASA's ARISS program.

Merry Christmas and Happy New Year! Be healthy and 73!

 

Здравейте приятели! Нашият клуб взе специалния опознавателен знак LZ1XMAS с цел да популяризира хобито сред младежите и да сподели нашия коледен дух. От училищния ни „шак“ ще работим основно на 7 и 14 MHz SSB следобедите между 12:00 и 14:00 UTC от 01 до 31 декември 2020. Почивните дни ще се опитаме да работим QRP портативни в околностите на града. Операторите ще са ученици на възраст между 10 и 13 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране. На елфчетата ще помага ръководителят на клуба LZ1EDU. Ще регистрираме връзките в QRZ.COM и периодично ще качваме електронен сертификат на нашия сайт tvschool.eu – секция LZ1XMAS в pdf формат. Ще изпратим хартиени QSL картички на всички наши кореспонденти, които използват QSL бюрото или заявят на нашата поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В случай на затваряне на училището ни или Lockdown – ще импровизираме.

Ученически радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018 година в Основно училище „Алеко Константинов“ в град Димитровград, България. Клубът се финансира по общинска програма, от бюджета на училището и с много дарения от радиолюбители. В момента разполагаме с два трансивъра: Yaesu FT 817ND, оборудван с малък усилвател, и N7DDC антенен тунер, които предстои да бъдат събрани в раница за портативна работа. Клубът разполага и с Kenwood TS-590S – подарък от LZ3CB, и двойна Inverted “V” антена за 14 и 7 MHz - подарък от LZ3YY, който я инсталира на покрива на училището. Имаме и подготвена антена за работа със сателита QO-100, като част от оборудването е подрък от LZ3NY. Основните цели на клуба са запознаване на децата с хобито радиолюбител, подготвянето им за радиолюбители – оператори, разкриване на STEM-същността на този вид клубове и пред обществеността. Имаме амбиции да изградим и ротатор с UHF/VHF антена за работа със спътници и ще се опитаме да вземем участие в програмата ARISS на NASA.

Всела Коледа и щастлива нова година! Бъдете здрави и 73!