Напредваме с 3D дизайна! Членовете на клуба изработиха по свой дизайн различни монети и медальони. Върхът на постиженията достигна Милен - успя да конвертира растерна графика в подходящ формат и да я вмъкне в медальона. Получихме добър контрарелеф на Алеко Константинов. До нови срещи и 73!

 

 

Преподавателите от ОУ „Алеко Константинов“ участваха в обучение на тема „Справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение“. Инициативата е свързана с Денят за безопасен интернет, който се отбелязва втория вторник на февруари. Придобитите знания и умения бяха приложени от педагозите в различни дейности – в часовете и в клубовете по интереси. Чрез интерактивни дейности, учениците изработиха свои правила за безопасна работа в мрежата и стратегии за разпознаване на истинското от фалшивото. В часовете по компютърно моделиране и информационни технологии предстои оформянето на идеите в различни медийни продукти.

Продължаваме със сервомоторите и датчиците за цвят. Поиграхме си виртуално с логическите схеми AND, OR, NOT. Показахме на новите членове на LZ1KAK какво е QSL картичка и попълнихме няколко потвърждаващи връзки през спътника QO-100. До нови срещи!

Весела коледа и щастлива нова година!
Merry Christmas and Happy New Year!
С пожелания за много здраве и щастие!
Wishing you lots of health and happiness!
LZ1KAK/LZ1EDU