Клубът отразява пътешествие до пещерата „Утробата“

Въоръжени с два DSLR фотоапарата, компас, карта и много GPS приложения на смартфоните започнахме пътешествие до митичната пещера „Утробата“ в полите на Родопите. Фотосесиите започнаха още с приближаването ни до живописните долини около язовир „Кърджали“. Направихме няколко панорами, стегнахме раниците, проверихме „бойната готовност“ и започнахме изкачването по стръмната пътека след село Пъдарци.

 

Клубът представя дейността си пред публика

На 6 юни в залата на бившето кино „Медея“ ОУ „Алеко Константинов“ представи клубовете по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – “ТВОЯТ ЧАС“. Нашият клуб изготви презентацията за събитието, както и част от видео материалите, отразяващи училищния живот през изтеклата учебна година. Разбира се отразихме и събитието на Facebook страницата на училището.

https://www.facebook.com/groups/1224556620922429/

Клубно парти – последна среща на клуба за 2016-17 учебна година

В края на клубната година членовете на „TV-Щастливците“ си спретнахме парти в кабинета по готварство. Всички влязохме в ролята на готвачи, фотографи, репортери и дегустатори. Следващата година ще включим още една рубрика, свързана с кулинарията.

Училищната телевизия към ОУ „Алеко Константинов“ бе създадена през месец септември 2016 година. В нея пожелаха да се включат ученици, желаещи да навлязат надълбоко в дебрите на мултимедията. Първите занятия на клуба започнаха с разширяване на дигиталните компетенции свързани с търсенето и обработката на специализирана информация и изграждане на умения за работата в екип. С течение на времето всеки избра своето място в екипа – едни предпочитат да снимат, други да търсят и обработват информация, да пишат статии, а трети обичат и да се снимат пред камерата.

 

Междувременно стартира и проект „Твоят час“ и бяха закупени цифров фотоапарат Canon EOS 100D, постоянно топло осветление и озвучителна система. С тези материали и много труд се оборудва телевизионно студио, в което учениците са в досег със съвременни средства за аудио и видео запис. Едната стена в студиото бе превърната в зелен екран за използване на инструмента Chroma key – изчистване и сменяне на фона. Тук най-голямото предизвикателство беше осветлението. На снимките виждате и нашата импровизирана предметна масичка, на която заснехме много от обектите, включени в проектите на клуба.

За Stop motion проектите създадохме собствено LED осветление. Предстои подобряване окачването на апарата и изработка на нов статив.

 Разбира се трябваше да се избере име и лого на клуба. След една малка „мозъчна атака“ избрахме име и решихме какво да символизира графиката в нашето лого. Избора свързахме с патрона на нашето училище - „TV-Щастливците“. Самата графика учениците изработиха чрез техниката „силует“. Тук се намеси най-активно Веселин от 7Г клас. Заснехме на зеления фон няколко композиции, които той превърна в силует, изобразяващ различните „насоки“ в клуба. 

 

 

 

 

 

Телевизионерите видяха основните етапи по изграждането на училищното телевизионно студио: изработка на фон, декори, настройка на осветлението и звука. Една от дейностите на ученическата телевизия е и отразяването на училищните представителни изяви. Участниците в клуба заснеха и обработиха видео и фото материали от пиеси, открити уроци, концерти, награждавания и много други. С голям ентусиазъм и професионализъм учениците записват, обработват, монтират и качват в YouTube канала ни своите продукции. Продължава работата ни по сайта на „TV-Щастливците“ - попълването му с продуктите, изработени от екипа при отразяване на училищни и извънучилищни дейности.

Клубът представи цялостната си дейност през годината в училище на 30.5.2017 и на сцена на 6.6.2017г.