Начало

Кликнете ТУК за последните постижения на Алековци


 

Клип - Откриване на учебната 2022-23 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград

Клип - Първолаци в ОУ "Алеко Константинов" Димитровград 2022-23 г.

 

Фото албум - Откриване на учебната 2022-23 година в Основно училище "Алеко Константинов" Димитровград  

 

Основно училище „Алеко Константинов” има утвърдени позиции в община Димитровград. Развива се уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Модерното обучение и приемствеността са съчетани по безспорен и уникален начин. Висококвалифицирани преподаватели прилагат на практика съвременните методи на обучение.

Динамичното време, в което живеем, изисква личности със самостоятелна позиция, индивидуалност, творчески потенциал и себедоказване чрез непрестанно усъвършенстване  и развитие.

ОУ „Алеко Константинов” осъзнава своята мисия на институция, формираща нагласи в духа на европейските ценности и демократичното развитие чрез общочовешки добродетели,  стимулира индивидуалността и екипното осъществяване на поставените цели.

15.09.2021 г.

15.09.2019 г.


Печат