Графици

Дневно разписание на учебните часове - изтегли

Дневно разписание на занятията в ЦОУД - изтегли

Разпределение на класни стаи и кабинети - изтегли

    Седмични разписания:

Първи срок: 1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 5 клас; 6 клас; 7 клас

График за провеждане на консултации с родители и ученици - изтегли

График за провеждане на консултации с учениците - Първи срок - 2022/2023 уч. год. - изтегли


Печат