Графици

Дневно разписание на учебните часове - изтегли

Дневно разписание на занятията в ЦОУД - изтегли

Седмични разписания:

1 клас; 2 клас; 3 клас; 4 клас; 5 клас; 6 клас; 7 клас

График за провеждане на консултации с родители и ученици - изтегли

 

 

 


Печат