• 0.gif
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a9.jpg
 • a10.jpg
 • a11.jpg
 • a12.jpg

Интегриран урок с третокласници

На 18 март 2022г. отново бе проведен интегриран урок с третокласници, в който те показаха познанията си за природата и по английски език. За публика бяха поканени учениците от 2б клас. Като въведение участниците в клуб „Забавен английски език“, с ръководител г-жа Т. Христова представиха драматизация на приказката „Хензел и Гретел“ на английски език. С голямо желание второкласниците отгатваха гатанки, зададени им на английски език от третокласници. Отговорите на гатанките въведоха децата в темата за природата и по-точно за видовете животни, начин на хранене, местообитание и приспособления за живот. Умело ръководени от г-жа Л. Вълчева, учениците показаха отлични познания в тази област. На финала пяха и танцуваха любима песен на английски език. Приповдигнатото настроение, емоционалните реакции и активното включване на учениците е знак, че уроци от този тип обогатяват познавателния процес, повишават мотивацията за учене и дават възможност да се приложат получените знания на практика.

Открит урок по ФВС с 4 клас

Открит урок по ФВС с 4 клас, организиран, осъществен и заснет от г-н Александър Дафинов, учител по ФВС в прогимназиален курс и със съдействието на класните ръководители, с цел плавен преход между етапите на обучение. Урокът включва подвижни игри и основи на спортно ориентиране.

Видео клипове от урока

LZ1GLASS - Международна година на стъклото – 2022

Иновация: LZ1GLASS

Продължителност: една календарна година - 2022

Очакван брой ученици – ангажирани с проекта: около 20 от 3 до 7 клас

Брой на педагогическите специалисти, включени в иновацията: 5

 • М. Тодорова – Изобразително изкуство
 • В. Самарджиева – Технологии и предприемачество
 • М. Никова – Български език и литература
 • Г. Гочев – Компютърно моделиране, информационни технологии и физика
 • Х. Христов - История и цивилизации

Цели на проекта

STEM център „Дигитални създатели на безопасна среда“

Иновация: STEM център „Дигитални създатели на безопасна среда“

Продължителност: една календарна година

Очакван брой ученици – ангажирани с проекта: 500 от 1 до 7 клас

Брой на педагогическите специалисти, включени в иновацията: 30

Ръководители на клубовете:

 • В. Самарджиева – Технологии и предприемачество
 • Г. Гочев – Компютърно моделиране, информационни технологии и физика

Цели на проекта

„Млад радиолюбител“ – LZ1KAK

Иновация: „Млад радиолюбител“ – LZ1KAK

Продължителност: от 2017г. до сега

Очакван брой ученици – ангажирани с проекта: до сега – над 50 от 3 до 10 клас

Брой на педагогическите специалисти, включени в иновацията:

 • Г. Гочев – Компютърно моделиране, информационни технологии и физика
 • В. Самарджиева – Технологии и предприемачество
 • М. Никова – Български език и литература
 • Х. Христов - История и цивилизации
 • Ж. Желязков – География и икономика
 • Г. Жечева – Английски език

Цели на проекта