• 0.gif
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a9.jpg
 • a10.jpg
 • a11.jpg
 • a12.jpg

Нов ЗОП

Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"

 публикувано на:  Обявление  последна промяна:
22.11.2021г.

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка

УНП : 03922-2021-0003

Връзка към регистъра на АОП

Предметът на обществената поръчка е: „Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за учениците на ОУ „ Алеко Константинов” гр. Димитровград за 2022 г.“

Срок за подаване на оферти – 03.12.2021 год. –23,59 часа ; Място в системата на ЕОП.

Офертите ще се разглеждат на 07.12.2021г. от 13,00 часа.

Свързана преписка: УНП : 03922-2021-0003

22.11.2021г.
21.07.2021г.

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка

УНП : 03922-2021-0002

Връзка към регистъра на АОП

Предметът на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГРАД ДИМИТРОВГРАД“

Обществената поръчка се реализира по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  от Министерство на образованието и науката.Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Програмата предоставя всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

Срок за подаване на оферти – 02.08.2021 год. –23,59 часа ; Място в системата на ЕОП.

Офертите ще се разглеждат на 03.08.2021г. от 13,30 часа.

Свързана преписка: УНП : 03922-2021-0002

21.07.2021г.
 21.07.2021г.  

Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка

 УНП : 03922-2021-0001

Връзка към регистъра на АОП

Предметът на обществената поръчка е: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГРАД ДИМИТРОВГРАД“

Обществената поръчка се реализира по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  от Министерство на образованието и науката.Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Програмата предоставя всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.
 Срок за подаване на оферти – 02.08.2021 год. –23,59 часа ; Място в системата на ЕОП.

Офертите ще се разглеждат на 03.08.2021г. от 13,00 часа.

Свързана преписка: УНП : 03922-2021-0001

 21.07.2021г