Бюджет

Бюджет 2021 - изтегли

Изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие - изтегли
Изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие - изтегли

Изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие - изтегли

Изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие - изтегли

Заповед - Бюджет 2022г. - изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г. - изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г. - изтегли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г. - изтегли


Печат